Strategiudvikling

/media/1383/strategi.jpg

Sidder du indimellem med følelsen af, at virksomhedens kommunikation er præget af tilfældigheder? At det som regel er 50/50, om jeres budskaber bliver modtaget positivt eller falder helt til jorden?

Med en skræddersyet kommunikationsstrategi får du det nødvendige overblik og det rette værktøj til at få udarbejdet og effektueret de bedste kommunikations-løsninger.

I 7nord har vi solid erfaring med udvikling af både interne, eksterne og integrerede kommunikationsstrategier, der kan understøtte og udvikle din kommunikation med omverdenen. Vi giver dig det bedst tænkelige udgangspunkt for at skabe kontinuitet og ensartethed i din kommunikationen med en skræddersyet strategi, der belyser, hvad der skal kommunikeres til hvem, hvornår, hvorfor og hvordan.

I tæt samarbejde med ledelsen finder vi ud af hvilke elementer, strategien skal indeholde, og vi bidrager gerne til hele processen lige fra udvikling til praktisk implementering.

Markedsføring

En markedsføringsplan er ofte en del af den overordnede kommunikationsplan, men den kan også sagtens stå alene.

Så hvis du indimellem er i tvivl om, hvorvidt de ressourcer, virksomheden bruger på markedsføringsaktiviteter, er godt givet ud, og oplever du ikke, at de tiltag, I sætter i værk, har den ønskede effekt? Ja, så er tiden formentlig inde til, at "ryste posen" og nytænke markedsføringsaktiviteterne.

7nord kan hjælpe din virksomhed med tilrettelæggelse af markedsføringen fra start til slut. Vi leverer gennemarbejdede markedsføringsplaner, der komplementerer virksomhedens overordnede mål, og som giver klarhed og overblik over hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang og hvornår. Vi bruger vores viden om medier, markeder og målgrupper til at få skræddersyet netop den strategi, der passer bedst til din virksomhed, og vi er på hjemmebane uanset, om det drejer sig om online- eller offline medier.

Har I brug for assistance til det praktiske arbejde med at få skrevet tekster, udformet annoncer, skrevet pressemeddelelser, brochurer, produktark m.m., står vi naturligvis også klar til at hjælpe.

PR

Hvordan opfatter omverdenen din virksomhed? Får I jeres budskaber ud til målgruppen, og modtages de som tiltænkt?

En række faktorer spiller ind i offentlighedens samlede vurdering af virksomheden, og det er derfor nødvendigt at tænke PR-indsatsen i et bredt perspektiv, der inddrager både de relevante målgrupper men også de mange individuelle kommunikationskanaler, der kan tages i brug.

De fleste virksomheder har flere forskellige interessenter, og det er derfor sjældent, at man opererer med blot en enkelt målgruppe. Af samme grund er det afgørende, at man i kommunikationsstrategien får tænkt alle målgrupper ind og får fastlagt retningslinierne for eventuelle differentierede budskaber og kommunikationskanaler.

7nord kan hjælpe dig med at planlægge virksomhedens PR-aktiviteter, så de får mest mulig effekt. Vi tager udgangspunkt i din virksomheds vision og værdier og planlægger på baggrund heraf de elementer, der skal indgå i PR-strategien. Vi tager gerne del i hele processen lige fra planlægning til praktisk udførelse, og vi kan håndtere hele paletten lige fra online til offline PR-tiltag.

Intern kommunikation

Føler du indimellem, at du navigerer i rørte vande, når der skal kommunikeres til medarbejderne? Er du i tvivl om, hvad der bør kommunikeres, hvornår og hvordan? Og føler du, at lige meget hvad du gør, så er det aldrig godt nok?

Den interne kommunikation er desværre ofte en overset størrelse til trods for, at en lille indsats på dette område ofte vil kunne gøre en stor forskel for medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Ofte vil medarbejderne udgøre en mindre del af den samlede kommunikationsstrategi, og det er problematisk, når man tager i betragtning, at medarbejderne oftest er nogle af de vigtigste interessenter i virksomheden.

I 7nord kan vi bidrage med etableringen af nogle helt grundlæggende retningslinjer for din virksomheds interne kommunikation, og vi kan hjælpe med, at få opgaverne sat i system, så de ikke blot forbliver en række hensigtserklæringer på et stykke papir. Vi etablerer den nødvendige platform, så informationen når ud til de relevante målgrupper uden at skabe hverken over- eller underload i informationssystemet.

Og det er ikke blot på det strategiske niveau, vi kan være behjælpelige. Også på det mere praktiske plan i relation til løsningen af konkrete opgaver såsom udvikling af intranet, medarbejderblad, nyhedsbreve m.m. samt alle former for tekstarbejde, er vi parate til at løfte opgaven.

Tilbage til oversigten